(Please scrolle down for the english version..)


Jag heter Alexandra Hjärtmyr och är innehavare av Kennel Gogo Dolls. Jag bor i ett hus i Åsbro, som ligger 3.4 mil söder om Örebro (mitt emellan Stockholm och Göteborg), med mina fyra dvärgschnauzrar Svante, Melker och Doris & Nellie.

 

Dvärgschnauzer har funnits i mitt liv sedan ca. 20 år tillbaka då nära vänner och tillika grannar till mig och mina föräldrar alltid har haft rasen. Dessa hundar har jag lånat mycket för promenader, aktiviteter, träning och övernattningar.

Jag har alltid velat ha en egen hund. Men p.g.a att jag jobbat mycket och pendlat till jobb så har det inte varit möjligt.

 

Men när mina arbetstider ändrades och jag flyttade närmare  för ett antal år sedan så började tankarna på en egen hund verkligen ta fart. Jag hade bestämt mig, och något annat än en dvärgschnauzer var det inte tal om..då jag var helt förälskad i denna charmiga, pigga och alerta ras. Jag började titta runt på olika kennlar...  Men nu var det så att en av mina bästa vänner hade en mamma som precis skulle ha sin första kull. I den kullen föddes bara en hane, Small Block Amadeus Very God "Svante". Och när det blev klart att jag skulle få köpa honom blev jag överlycklig.

 

Jag hämtade Svante i januari 2009. Han visade sig vara en väldigt bestämd liten herre, med mycket egen vilja och envishet. Men jag var lika envis och vi blev ett bra team. Svante hängde med mig på allt.

När jag köpte honom hade jag inga som helst ambitioner att ställa ut. Men blev övertalad av en god vän att följa med på en inofficiell utställning. Och jag var såld...

Nu är ju Svante en hund som inte tycker att det är speciellt roligt att "springa runt" i utställningsringen, trots det har han fått bra resultat på de utställningar han varit med på. Bästa resultatet fick han i Österbybruk i maj 2010 då han från unghundsklass blev 2a bästa hane totalt med Reserv-CACIB. (Internationellt certifikat)

 

Ungefär ett år efter att Svante föddes så skulle samma uppfödare ha sin andra kull. Och jag skulle absolut inte ha en till hund just då. Men trots allt så blev det så att lilla Melker (SE UCh DK UCh Small Block Beauty Bardi) flyttade hem till oss. Jag tyckte att det var en mycket intressant kombination med väldigt fina föräldrar. Och till skillnad från Svante så älskar Melker att visa upp sig i utställningsringen och det passade ju mig perfekt.

Så jag och Melker turnerade på utställningar runt om i Sverige och norden. Även Melker har visats med bra resultat. Och i Askersund i augusti 2012 tog han sitt sista CERT

och blev SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION!!
Och sedan i augusti 2013 blev han bästa hane och tog sitt danska cert på Danska Dvärgschnauzerklubbens utställning i Andst. Och kan nu även titulera sig DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION!!

 

Mitt intresse för avel och uppfödning väcktes också, något jag tycker är otroligt intressant och spännande. Älskar att lära mig saker och kan länge sitta och läsa stamtavlor, genetik, anatomi och all annan information jag kommer över. Jag bestämde mig för att ansöka om ett kennelnamn, även om jag bara hade hanar så var mina planer att gå vidare och köpa in en tik och så smått komma igång med mitt avelsarbete. Och ville då vara väl förberedd.

 

Oktober 2010 så fick jag tillfället att köpa Doris, som är en kullsyster till Melker. Uppfödaren skulle sälja henne och eftersom jag var så otroligt förtjust i den lilla tiken och även tycker hon har en intressant stamtavla så bestämde jag att hon skulle få flytta till oss. Det visade sig vara en riktig lyckoträff.

I april 2012 hade Doris sin första kull, sex fina o friska valpar blev det. Som alla har kommit till fantastiskt bra hem allihopa.

Alla dessa valpar har en supermentalitet och mycket motor i sig, precis som jag vill ha en dvärgschnauzer.

I kenneln har vi sparat Gogo Dolls All Inclusive "Alice" och Gogo Dolls All Star "Albin" som visats i utställningsringarna med mycket fina resultat. Albin blev Svensk o Dansk Utställningschampion i augusti 2014. Och det är så roligt och visar att man har tänkt rätt.
I mars 2013 fick Doris ytterligare en kull, B-kullen. Och jag hade inte kunnat önska mer än det jag fick i denna kull. Så otroligt fina, välkonstruerade och trevliga valpar med fantastiska pälsar o färg.

På en utställning i juni 2010 fick jag se en alldeles enastående tik, SE & FI UCh SE V-10 Internationell Champion New Era's Havanna, som gjorde mig helt hänförd med sin fantastiska konstruktion, rörelser, utstrålning och show attityd. Jag kände redan då att den tiken vill jag ha en valp efter. Kontaktade hennes uppfödare Yvonne Broberg (som även äger pappan till till Melker & Doris) och väntade tålmodigt i fyra år, då föddes min underbara Nellie. Min drömhund, som jag inte ångrat en sekund att jag köpt och sparade hemma hos mig. Nellies pappa är också en hund som tagit de flesta med storm och vunnit det mesta. Också han har en helt enastående konstruktion och är verkligen något alldeles extra. Så tacksam för att Yvonne Broberg, Kennel New Era gav mig förtroendet att få äga denna underbara hund.
Hennes utställningskarriär har bara börjat och det med fantastiska resultat och många fina placeringar både som valp och junior.

 

Jag tycker som sagt var om att lära mig väldigt mycket om allt som har med hundar och avel att göra och deltar på så mycket kurser, utbildningar och möten jag kan. Jag har gått Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning.

 

Tycker även om att jobba med hundarna, och de mår väldigt bra av att få aktivera hjärnan lite också.

Förutom utställning så tränar jag viltspår, sök och uppletande med mina hundar. Planerar att börja med viltspår på en lite högre nivå med Nellie i framöver, hon är en fantastisk spårhund och tycker det är så kul.
Förhoppningsvis kan vi snart göra anlagsprovet för att tävla i öppenklass och ett viltspårschampionat.

 

Jag strävar självklart efter att föda upp hundar som är friska, sunda och har en rastypisk exteriör, men även en bra och stabil mentalitet är otroligt viktigt för mig. Hundarna ska kunna fungera bra i vardagen, men också ha den nyfikenhet och fart i sig som gör dem till bra allroundhundar som kan hänga med på allt och även passar mycket bra att jobba med. För mig är det en självklarhet att bara de bästa hundarna skall användas i avel och att man ibland måste välja bort vissa individer eftersom målet är att utveckla och föra rasen framåt. Detta betyder naturligtvis inte att de hundar jag inte använder i mitt avelsprogram är sämre eller mindre älskade familjemedlemmar.

Mitt mål är, att i den mån det går, ska mina avelsdjur och deras avkommor ska vara/bli mentalbeskrivna för att även veta lite vart jag är på väg i uppfödningen "i huvudet" på hundarna och inte bara utseendemässigt.

Jag har ingen stor uppfödning, ca.
1 kull/år då jag vill ha mycket tid att lägga på valparna, valpköparna och att även hinna följa upp och utvärdera mina kullar.

 

Dvärgschnauzer är en trimras, vilket betyder att pälsen rycks för hand med jämna mellanrum, ca var 10e vecka. Och tack vare det har du en hund som inte fäller hår.

Du kan antingen själv lära dig att vardagstrimma din hund eller så lämnar du den till en profesionell trimmare ca. 5 gånger per år. Men det är dock viktigt att du kammar underull mellan trimningarna. Samt håller hunden tovfri. Och det får du lära dig hur du gör av mig.

 

Behöver DU hjälp med trimning av Din dvärgschnauzer så får du gärna kontakta mig så bokar vi en tid.

 

 

 

Kurser som jag gått är:

* Flertalet trimkurser, både grundkurser och

  utställningsputs. För bl.a Ewa-Marie Kärrhammar
  (Kennel Falkendal's),

  Sophie Ekström (Kennel Hilfies), Yvonne Broberg
  (Kennel New Era), Annelie Finnebäck, (Kennel Brackets)
  Maria Hallgren (Kennel Kaspelix)


 

* Handlerkurs för Gerard O´Shea 8 x 4 timmar

* Handlerkurs för Marc Linnér (XLNT Marc)

 

* SKK´s uppfödarutbildning - delkurs Anatomi (Svante

  Frisk)

* SKK´s uppfödarutbildning - delkurs Juridik (Maritha

  Östlund-Holmsten)

* SKK´s uppfödarutbildning - delkurs Genetik (Barbro

  Kamlaitner)

* SKK´s uppfödarutbildning - delkurs Valpning/Parning

  (Anna Arvill)

* SKK´s uppfödarutbildning - delkurs Valpens

  beteende (Tobias Gustavsson)

* SKK´s uppfödarutbildning - delkurs Utfodring

 

...dessutom ett flertal föreläsningar, utbildningar och avelskonferenser som ordnats av lokal kennelklubb, dvärgschnauzerringen och Svenska Schnauzer/Pinscher Klubben.

Sitter i Dvärgschnauzerringens styrelse f.o.m februari 2014 (för närvarande som sekreterare). Då jag tycker att det är väldigt roligt och givande att arbeta för rasklubben.


 

 / Alexandra Hjärtmyr, Juni 2016

 

----------------------------------------------------------------------------------------

My name is Alexandra Hjärtmyr and I am the owner of Kennel Gogo Dolls.
I live in a house in Åsbro, located 34 km south of Orebro ( midway between Stockholm and Gothenburg ) , with my four miniature schnauzers Svante, Melker, Doris & Nellie . Miniature Schnauzers have been in my life since about 25 years as close friends and also the neighbors to me and my parents always had the breed . These dogs have I borrowed a lot for walks , activities, training and accommodation .
I have always wanted a dog . But because I worked a lot and traveld to my job, it has not been possible. But when my schedule was changed a couple of years ago my thinking of an own dog really toke place. I had decided , and nothing else than a miniature schnauzer was in question.. I was completely in love with this charming, lively and alert breed. I started looking around at different kennels ... But now it was so that one of my best friends had a mother who was about to have her first litter. And there was just one male borned, Small Block Amadeus Very Good " Svante" . And when it became clear that I could buy him I was overjoyed.
I brought Svante home in January 2009. He proved to be a very determined little man , with a lot of will and persistence. But I was as stubborn as him and we became a good team . Svante hung with me on everything. When I bought him I had no ambition whatsoever to exhibit. But was persuaded by a good friend of mine to go to an unofficial show . And I was sold ... Now of course Svante is a dog who does not think it's particularly fun to " run around " in the ring , even though he has good results on the exhibitions he has been on . Best result he got in Österbybruk in May 2010 when he from intermediate class was 2nd best male with Reserve CACIB.
About a year after Svante was born , the same breeders had her second litter . And I certainly would not want another dog just then . But after all, Melker ( SE UCH DK Ch Small Block Beauty Bardi ) moved to us . I thought it was a very interesting combination out of very fine parents and bloodlines. And unlike Svante, Melker loved to show up in the ring and it suited me perfectly after all . So me and Melker was touring exhibitions around Sweden and Scandinavia. Even Melker has been shown with good results. And in Askersund in August 2012 , he took his last CAC and became SWEDISH SHOW CHAMPION !! And then in August 2013 he became best male and took his Danish CAC at the Danish Schnauzer Club's show in Andst . And can now also call himself DANISH CHAMPION !!
My interest in breeding and rearing was also raised , which I think is incredibly interesting and exciting. Love to learn new things and can be a long time sitting and reading pedigrees , genetics , anatomy and any other information I come across . I decided to apply for a kennel name , even if I only had males my plans was to go ahead and buy a bitch and gradually get started with my breedingprogram . And then wanted to be very well prepared.
October 2010 I got the opportunity to buy Doris, who is a littersister to Melker . The breeder should sell her and because I was so incredibly fond of the little bitch and also think she has an interesting pedigree I decided that she would move to us. It proved to be a real stroke of luck . In April 2012, Doris had her first litter , six fine o healthy puppies were borned . And everyone has come to the fantastic homes. 
All these puppies have a super mentality and the engine itself , just as I want to have a miniature schnauzer . In the kennel , we have saved Gogo Dolls All Inclusive "Alice" and Gogo Dolls All Star " Albin" showned in the rings with very good results . Albin became Swedish o Danish Champion in August 2014. And it 's so funny and shows that you have thought right . In March 2013, Doris gave birth to her second litter , B-litter . And I could not have ask for more than I got in this litter . So incredibly beautiful , well constructed and nice puppies with stunning coats o colors.

 

At a show in June 2010 I saw the most remarkable bitch , SE & FI CH SE V-10 International Champion New Era 's Havana, which made me completely mesmerized with her stunning construction, movements , charisma and show attitude. I knew right there and then that I wanted a puppy out of her . I contacted her breeder Yvonne Broberg ( who also owns the father of the Melker & Doris ) and waited patiently for four years , then my wonderful Nellie was borned . My dream dog, I do not regret a second that I bought and saved her in my home . Nellie's father is also a dog that has taken most of us by storm and won everything. Also, he has an outstanding constructian and is really something special. So grateful that Yvonne Broberg, kennel New Era gave me the confidence to have this wonderful dog . Her show career has just beginning and there with great results and many fine placements both as a puppy and junior .

I also likes to work with the dogs , and they are doing very well in getting activate the brain a bit too. In addition to the exhibition I train blood tracking , search and exploration with my dogs . Planning to start tracking on a little higher level with Nellie in the future, she is a great tracking dog and think it's so fun. Hopefully we can soon make aptitude test to compete in the open class and a tracking champion . I aim obviously is to breed dogs who are healthy and have a typical exterior , but also a good and stable mentality is incredibly important to me . The dogs should be able to function well in daily life , but also have the curiosity and momentum in itself makes them good allround dogs that can keep up with everything and also fits very good to work with . For me it is obvious that only the best dogs should be used in breeding and that sometimes you have to put out of certain individuals because the goal is to develop and bring the race forward. 

// Alexandra, September 2016